Polityka Prywatności (RODO)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.architekci-sklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).
Administratorem danych osobowych jest firma :
SKLEP ARCHITEKCI - MARCIN WALCZUK
ul.Redutowa 34C
05-500 Piaseczno
NIP 5631916389
REGON 015419339

Podstawa prawna:

Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych:

Dane są przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie zgody w celu:
-rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
-składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
-subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
-korzystania z usługi formularza kontaktowego w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Rodzaj przetwarzanych danych:

Osoba prywatna:
-adres e-mail
-dane adresowe
-imię i nazwisko
-nr telefonu
-inne dane podane dobrowolnie

Firma:
-adres e-mail
-dane adresowe
-nazwa firmy
-NIP
-nr telefonu
-inne dane podane dobrowolnie

Komu powierzamy przetwarzanie danych osobowych?

Dane osobowe powierzamy partnerom technologicznym, którzy świadczą dla nas następujące usługi:
-hosting i obsługa techniczna sklepu internetowego (Net-Line)
-wysyłka e-maili i wiadomości SMS
-usługi rozwoju i pielęgnacji oprogramowania.
Ponadto partnerom, którzy wspomagają nas w procesie realizacji kampanii reklamowych.
Firmom kurierskim w celu realizacji zamówień (DPD)
Partnerom obsługującym systemy płatnicze (Dotpay)

Lokalizacja danych osobowych

Dane są przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeżeli Partner technologiczny posiada serwery na terenie USA, znajduje się on na liście Tarczy Prywatności
(ang. privacy shield).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez czas potrzebny na realizację usług a po ich realizacji do momentu ewentualnego skorzystania przez klienta  z praw wymienionych poniżej w akapicie „Prawa osób, których dane są przechowywane” w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez ARCHITEKCI-Sklep Specjalistyczny

Prawa osób, których dane są przechowywane

-prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
-prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
-prawo do usunięcia danych;
-prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
-prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
-prawo do przenoszenia danych;
-prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
-prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: info@architekci-sklep.pl   


Przejdź do góry